Gastouder Anneloes

Da's Handig! Baby- en Kindergebaren

Waarom voor gastouderopvang bij mij kiezen?


Sinds 1 januari 2010 verzorg ik met heel veel plezier kleinschalige kinderopvang in Sint Anthonis. De voordelen van gastouderopvang zijn o.a.:


- Gastouderopvang is kleinschalig en persoonlijk

- Ik heb veel kennis over de ontwikkeling van kinderen op allerlei gebieden, waardoor ik ze optimaal kan ondersteunen

- Er worden maximaal 6 kinderen tegelijk opgevangen, waarvan max. 5 onder de 4 jaar

- Ook VVE ondersteuning is mogelijk. Ik ben VVE geschoold en werk met het programma Pedagogisch VErrijken met Kiki!

- De opvang is flexibel, als je onregelmatig werkt, is de opvang daarop aangepast

- Je betaalt alleen de contracturen en eventuele extra afgenomen uren

- Opvangdagen -en tijden altijd in overleg

- Opvanglocatie zeer dicht bij school en BSO, waardoor gecombineerd ophalen voor u als ouders makkelijk is

- Samenwerking met diverse gastouderbureaus, zoals ROOS, Het Liefbeestje en Viaviela.


Als gastouder heb ik alle benodigde diploma's en certificaten behaald en jaarlijks vinden er risico-inventarisaties plaats door gastouderbureaus. De GGD komt steekproefsgewijs voor controle. De laatste GGD-controle vond plaats in juli 2022.

Naast mijn werk als gastouder geef ik ook workshops en trainingen aan ouders, pedagogisch professionals en kinderopvangorganisaties. Op een interactieve manier verdiepen we ons in de baby-en kindergebaren. Meer informatie over de workshops en trainingen vindt u onder de desbetreffende tabbladen.